Google

Perşembe

Nano Teknoloji

DOĞADAKİ TEKNOLOJİ

Nano Teknolojisi

Atomlar ve nano teknoloji

Yıllar önce bir odayı tek başlarına dolduran bilgisayarlar, önce masa üstlerimize, ardından dizüstlerine, şimdilerde de cebimize girecek kadar küçüldüler. mikron boyutlarında hayatımıza giren gelişmelerse sadece bilgi işlemle sınırlı kalmıyor.


Tarımdan tıbba, mikro mekanikten yongalara dek hemen her alanda nano teknolojinin günlük hayatımıza neler katacağını araştırdık. Hemen her gün mikron boyutlarında yaşanan gelişmeler sadece masaüstü ya da diz üstü sistemler için geçerli olmaktan çıktı.Bilgi işlemci arenasındaki yarışta hayati önem taşıyan nano teknoloji, artık hayatımızın her noktasında kendini gösteriyor.Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında uygulanan yeni yöntemlerde de, nano teknolojinin nimetlerinden faydalanılıyor.Bu sayede geliştirilen yeni ürün, hizmet ve yöntemler, günlük hayatımıza girmeye hazırlanıyor.


Doğanın temel taşını oluşturan atomların gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu atomların dizilişleri sonucunda farklı tür malzemeler meydana gelmekte. Örneğin, eğer kömür atomlarının sıralanışı değiştirilebilseydi elmas bile elde edilebilirdi.Günümüzde moleküler düzeyde üretim yöntemleri açısından çok da ileri bir durumda olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.


Günlük yaşamın çoğu alanında yapabildiğimiz işlemler, öğütme, ezme ve ısıtma gibi yöntemlerle maddeleri şekillendirmek.Georgia Tech Üniversitesi profesörlerinden Ralph C. Merkle %u2018in günümüzdeki işleme teknolojisi ile çok güzel bir benzetmesi var: %u201CŞu anda gerçekleştirebildiğimiz işlemler, elerinde boks eldivenleri olan bir kişinin lego oyuncaklar ile bir şeyler yapmasına benzetilebilir.


Bu küçük lego parçalarının kullanarak bir şeyler yapabilirsiniz, ama yaptıklarınız oldukça kaba bir halde olur.Halbuki bu parçaları hassas bir şekilde bir araya getirebilirsek çok daha hızlı bir biçimde daha hassas ürünler ortaya çıkabiliriz. İşte bu noktada nano teknoloji devreye giriyor.Nano teknoloji sayesinde bu eldivenleri çıkarma imkanına sahip olacağız.


Doğanın temel taşlarını oluşturan atomları ucuz bir biçimde ve kolayca düzenleyebileceğiz. Bu şekilde üretilen ürünler daha dayanıklı, daha hafif ve daha hassa özelliklerle donatılmış olacak.


Nano teknoloji nedir?


Nano teknoloji, atomların tek tek kullanılarak, yalnızca çalışabilen değil, iş gören, makro, dünyada olmayan niteliklere sahip aygıtların üretilmesi ve kullanılmasını amaçlayan bir alan.Türkçe %u2018ye %u2018moleküler üretim%u2019 diye çevrilebilecek nano teknoloji kavramı, son yıllarda çokça adından söz ettirmekte.


Bir nanometre, milimetrenin milyonda biri. Bir başka ifadeyle, insan saçının çapının yüzde binde biri nanometreye denk geliyor.Nano değeri, maddenin atomdan önceki son basamağını gösteriyor. Nanometre terimi, antik Yunanca %u2018da %u2018cüce%u2019 anlamına gelen %u2018nano%u2019 kökünden geliyor.


Nano teknolojinin bir başka tanımıysa, üretilmek istenen maddenin, atomlarından başlayarak yapılması. Kavramı ilk defa dile getiren Amerika Birleşik Devlerin %u2018den Eric Drexler %u2018dir.Nano teknoloji üzerine yoğunlaşan Foresight Enstitüsü %u2018nin kurucusu plan Drexler, ünlü MIT laboratuarındaki eğitimi sırasında, biyolojik sistemlerden esinlenerek, moleküler makineler yapılabileceğini önermiş, nano teknoloji kavramını ortaya atan kişi olmuştur

KODLAR

HAZIR HTML ASP KODLAR SCRİPTLER

ASP VE HTML DERSLERİ


HAZIR HTML ASP KODLAR


Renk Cetveli
Renk Cetveli

Bu uygulama kullanacağınız renklerin uyumlu olmasına yardımcı olacaktır.
Seçtiğiniz renkle uyumlu 6 rengi aşağıda görebilirsiniz.
Ve kod değerleride altlarında yazmaktadır.


Seçtiğiniz renk:

6 uyumlu renginiz:Aşağıdaki html kodları kopyala yapıştır yöntemiyle sitenize uygulayabilirsiniz.
Işıklı Tablo

Hover Table Color
www.yerelma.com hoşgeldiniz>

1.Site girişi için :


<body><SCRIPT>
var width=document.body.clientWidth;
var height=document.body.clientHeight;

function doClickText(who,type,step,timeOut) {
document.getElementById(who).style.display="none";
if(type==0) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
if(type==1) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}}
function reveal(who,step,timeOut,type) {
if(type==0)
var where="top";
if(type==1)
var where="bottom";
if(type==2)
var where="left";
if(type==3)
var where="right";
eval('var temp=document.getElementById(who).style.'+where);
temp=parseInt(temp);
if(type==0type==1)
var checkWith=height/2;
if(type==2type==3)
var checkWith=width/2;
if(-temp<checkWith) {
temp-=step;
eval('document.getElementById(who).style.'+where+'=temp;');
setTimeout("reveal('"+who+"',"+step+",'"+timeOut+"',"+type+")", timeOut);}
else {
document.getElementById(who).style.display="none";
document.body.scroll="yes";}}
function initReveal(type,div1bg,div2bg,div1bw,div2bw,div1bc,div2bc,step,timeOut,click) {
if(type==0) {
var bWhere1="border-bottom";
var bWhere2="border-top";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="bottom:0px; left:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}

else {
clickText(type,step,timeOut);}}

if(type==1) {
var bWhere1="border-right";
var bWhere2="border-left";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="top:0px; right:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}
else {
clickText(type,step,timeOut);}}
function clickText(type,step,timeOut) {
document.write('<div id="clickText" style="z-index:101; display:block; position:absolute; top:'+(height/2-clickh/2-clickb)+'; left:'+(width/2-clickw/2-clickb)+'"><table style="border:'+clickc+' solid '+clickb+'px; background:'+clickbg+' ;width:'+clickw+'px; height:'+clickh+'; '+clickFont+'; cursor:hand; cursor:pointer" onClick="doClickText(\'clickText\','+type+','+step+','+timeOut+')"><tr><td align="middle">'+clickt+'</td></tr></table></div>');}}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
var clickw=170; // Width
var clickh=20; // Height
var clickb=2; // Border width
var clickc="#CCFFCC"; // Border color
var clickbg="#000000"; // Background color
var clickt="Siteye girmek icin tiklayin."; // Text to display
var clickFont="font-family:Tahoma,arial,helvetica; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#FF0000"; // The font style of the text
new initReveal(0,'#CCFFCC','#CCFFCC',1,1,'#00FF00','#000000',3,10,true);
</SCRIPT><body>
2. İşıklı Yazı
www.yerelma.com<table style="filter:glow (color=#ff0000 strengs=2)"> Yazinizi Buraya Yaziniz !!!
</center></table></a>

3.Kayan Yazı:

www.yerelma.com a hoş geldiniz


<td width="246"><small><font face="Courier"><marquee border="0" width="232" height="16">WWW.YERELMA.COM A HOSGELDINIZ.. </marquee></font></small></td>

4.Durum Çubuğunda Yükleniyor Yazısı:<SCRIPT language=VBScript>
<!--

Dim Bar, Line, SP
Bar = 0
Line = ""
sP = 100

Function Window_onLoad()
Bar = 95
sP = 10
END Function

Function Count()
If Bar < 100 Then
Bar = Bar + 1
Window.Status = "Yükleniyor: " & Bar & "%" & " " & String(Bar, Line)
setTimeout "Count()", SP
Else
Window.Status = "Yükleme Bitti"
Document.Body.Style.Display = ""
End If
End Function

Call Count()

-->

5.Resime Metin Ekleme:<?php
$dosya = ""; // png dosyası olmalı :)
header("Content-type: image/png");
$metin = "Emrah Ülker";
$resim = imagecreatefrompng("$dosya");
$turuncu = imagecolorallocate($resim, 220, 210, 60);
$px = (imagesx($resim) - 7.5 * strlen($metin)) / 2;
imagestring($resim, 2, $px, 9, $metin, $turuncu);
imagejpeg($resim);
imagedestroy($resim);

?>


6. Hazır Template:kullanişli ve güzel bir temlate


<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Deneme yapıyoruz</title>
</head>

<body bgcolor="#474747">

<div align="center">
<table border="1" style="border-collapse: collapse" width="790" height="80" bordercolor="#000000" bordercolorlight="#800000" bordercolordark="#800000" bgcolor="#474747" id="table1">
<tr>
<td bgcolor="#808000">
<p align="center"><font face="Comic Sans MS" color="#FFFFFF"><b>
<span >MİXTURE DENEME TEMPLATESİ</span></b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="2" style="border-collapse: collapse" width="790" height="347" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#474747" bordercolordark="#474747" bgcolor="#800000" id="table2">
<tr>
<td width="162" bordercolor="#FF0000" bgcolor="#CC3300" valign="top">
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table4" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link1</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table5" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link2</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table6" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left"><b>
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">-L</font></b><font face="Comic Sans MS" color="#FF9900"><b><font style="font-size: 10pt">ink3</font></b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table7" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link4</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="16" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table8" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link5</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table9" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left"><b>
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">-</font></b><font face="Comic Sans MS" color="#FF9900"><b><font style="font-size: 10pt">Link6</font></b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table10" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link7</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table11" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link8</b></font></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<p align="left"><font face="Comic Sans MS" size="2" color="#00FF00">
<b>
<marquee behavior="alternate">SAYFANIN İÇERİĞİ BURAYA GELECEK !!</marquee></b></font></td>
<td width="148" bordercolor="#FF0000" bgcolor="#CC3300" valign="top">
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table20" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link1</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table21" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link2</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table22" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left"><b>
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">-L</font></b><font face="Comic Sans MS" color="#FF9900"><b><font style="font-size: 10pt">ink3</font></b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table23" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link4</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="16" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table24" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link5</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table25" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left"><b>
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">-</font></b><font face="Comic Sans MS" color="#FF9900"><b><font style="font-size: 10pt">Link6</font></b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table26" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link7</b></font></td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="162" height="10" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#00FF00" bordercolordark="#FFFF00" bgcolor="#CC3300" id="table27" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#CC3300">
<p align="left">
<font face="Comic Sans MS" color="#FF9900" style="font-size: 10pt">
<b>-Link8</b></font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="790" height="29" bordercolor="#FF00FF" bordercolorlight="#474747" bordercolordark="#474747" bgcolor="#C0C0C0" id="table3">
<tr>
<td bgcolor="#008000">
<p align="center"><font face="Comic Sans MS">
<span style=" font-weight: 700">
<a href="http://www.blogger.com/ MİXTURE</a></span></font></p>
<p align="center"><font face="Comic Sans MS">
<span style=" font-weight: 700">Teşekkürler By
Mixture</span></font></td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html>Pazartesi

ASP VE HTML DERSLERİ

Bir web sayfası ile başlar, ile biter.

<html>
<head>
<title>Buraya sitenin adı yazılır</title>
</head>
<body>
Burasını daha sonra dolduracağız. Sitenizde olması gereken herşey bu arada yer alacak</body>
</html>

Fontlar ve Metin Biçimleme:

Color, yazı karakterinin rengini,face yazı tipini (arial,verdana,tahoma gibi), size da boyutunu belirler. Size özniteliğinde kullanılan rakam 1′den 7′ye kadardır.
: koyu renk yazı(bold) : italik

: paragraf : alt çizgi (underline)

: metni ortalar
: satır atlama
: yatay çizgi (horizontal rule)Not: Metin biçimlerken başladığınız etiketi kapatmayı unutmayın.
Renkler :
HTML dökümanlarında renkler ya İngilizce isimleriyle,ya da “hexadecimal” değerleriyle belirtilir.En sık kullanılan ve hemen hemen bütün browser’ların desteklediği 16 renkler aşağıdakilerdir:

Renk Renk adı

aqua :açık mavi

black: siyah

blue:
mavi

fuchsia:
pembe

gray:
gri

green
:yeşil

lime:
parlak yeşil

maroon:
kahverengi

navy:
lacivert
olive:zeytin yeşili

purple:mor

red:
kırmızı

silver:
gümüş rengi

teal:
açık yeşil

white:
beyaz

yellow
:yeşil

LİSTELER:
Üç çeşit liste vardır:
1.Sıralı Liste(Ordered List):


  Çerezler:
 1. Çikolata
 2. Çekirdek
 3. Misir
 4. Cips
  Içecek:
 1. Kahve

  Çerezler:
  1.Çikolata
  2.Çekirdek
  3.Misir
  4.Cips
  5.Içecek:

  TABLOLAR:
  Tablolar ….
  etiketleri arasında yapılır. etiketinden sonra daima gelir.Her satır tanımlandığında ,her hücre tanımlandığında da
  etiketi kullanılır.
  Örnek :
  1. hücre2. hücre3.hücre
  4. hücre5. hücre6. hücre


  1. hücre 2. hücre 3.hücre
  4. hücre 5. hücre 6. hücre

  Öznitelikler:

  border=”" : Çerçevenin kalınlığını belirler.border=”0″ dersek tabloda çerçeve bulunmaz,bu miktarı arttırdıkça çerçevenin kalınlığı da artar.
  cellpadding=”" ,cellspacing=”" : Hücre elemanlarının sınırlara olan uzaklığı cellpadding, satır ve sütunların uzaklığı ise cellspacing özniteliği ile belirtilir.
  bgcolor=”": şeklinde kullanarak bütün tablo ya da etiketini silinir.
  Örnek :
  şeklinde sadece tek bir hücre renklendirilir.
  align : hücredeki elemanın yatay konumunu belirler ve “right,left,center” opsiyonları ile kullanılır.
  valign : hücre elemanının düşey konumunu belirler ve opsiyonları “top,bottom,middle”dır.
  colspan=”" ,rowspan=”" :Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için colspan, aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için de rowspan özniteliği kullanılır. Birleştirilen hücreye ait
  ..
  1. hücre2. hücre3. hücre
  4. hücre5. hücre
  6. hücre7. hücre


  FORMLAR:
  Formlar
  etiketleri arasında yapılır.
  Örnek:
  İsim/soyad :
  Doğum yeri :
  Doğum tarihi :
  Cinsiyet : Erkek Kız
  Hobiler:
  Müzik dinlemek
  Yemek yapmak
  Bungee Jumping
  Aikido
  Horon oynamak
  Diğer :

  Şifrenizi giriniz:  İsim/soyad :
  Doğum yeri :
  Doğum tarihi :
  Cinsiyet :
  Erkek Kız
  Hobiler:
  Müzik dinlemekYemek yapmakBungee JumpingAikidoHoron oynamak
  Diğer :